Giải đáp vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ Nhật, 28/03/2021, 23:02 [GMT+7]

Giải đáp vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian qua, các tổ chức có một số vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dự toán pháp chế Cục Thuế tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về vấn đề này.  
 
 
- Xin bà cho biết, hàng năm, công ty có mua quà tặng nhân viên vào các dịp lễ, Tết thì chi phí này có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN không? 
 
- DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định và tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.
 
- Thưa bà, trường hợp công ty đang được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN nhưng có doanh thu dưới 200 tỷ đồng thì có được hưởng thêm ưu đãi giảm 30% thuế TNDN nữa không?
 
- Theo Nghị quyết số 116/2020 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, trường hợp DN có doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng mà đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN (như giảm 50% số thuế TNDN phải nộp) thì sau khi áp dụng mức ưu đãi này để tính ra số thuế phải nộp, DN tiếp tục được giảm 30% thuế TNDN. 
 
- Trường hợp DN không phát sinh hóa đơn thì có phải làm báo cáo tài chính không, thưa bà?
 
- DN thực hiện lập báo cáo tài chính theo các quy định của pháp luật về kế toán. Trường hợp DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.
 
- Bà có thể cho biết, trường hợp DN thuê văn phòng tại 1 tỉnh khác địa điểm trụ sở chính của công ty thì có cần đăng ký địa chỉ văn phòng này với cơ quan thuế và chi phí thuê văn phòng có được tính vào chi phí được trừ không?
 
- Trường hợp công ty thuê văn phòng tại tỉnh khác địa điểm trụ sở chính để hoạt động sản xuất kinh doanh thì DN cần làm các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế theo quy định pháp luật để thực hiện các nghĩa vụ thuế tại nơi đặt văn phòng làm việc. Khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc hạch toán khoản chi phí này phụ thuộc vào việc văn phòng của công ty đăng ký hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc với công ty tại nơi đóng trụ sở chính.
 
- Chi phí cách ly người lao động nước ngoài do dịch Covid-19 mà DN trả có được tính vào chi phí hợp lý không?
 
- Chi phí cách ly chuyên gia nước ngoài tại khách sạn mà DN ký hợp đồng lao động (trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do DN trả cho người lao động) thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (lưu ý phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định). 
 
- Trường hợp DN đã nộp báo cáo tài chính trên hệ thống nộp thuế điện tử nhưng chưa nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính thì phải làm như thế nào, thưa bà?
 
- Để nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử, DN cần thực hiện các bước  sau: Vào hệ thống dịch vụ thuế điện tử theo đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/; đăng nhập bằng tài khoản dùng để nộp tờ khai của DN; vào chức năng tra cứu tờ khai, nhập điều kiện tra cứu là mẫu tờ khai báo cáo tài chính cần nộp phụ lục. Tại màn hình kết quả tra cứu, DN nhấn vào biểu tượng ở cột gửi phụ lục, sau đó chọn loại phụ lục “Thuyết minh báo cáo tài chính” và tải file phụ lục thuyết minh trên máy tính. Sau khi tải xong, DN thực hiện ký điện tử và nộp tờ khai.
 
- Xin cảm ơn bà!
 
NGUYỄN KIM (Thực hiện) 
 
.

các thông tin tiện ích