Vietcombank nhận 4 giải thưởng từ Tổ chức thẻ quốc tế Visa

Thứ Hai, 21/12/2020, 21:26 [GMT+7]

Vietcombank nhận 4 giải thưởng từ Tổ chức thẻ quốc tế Visa

Tại hội nghị khách hàng thường niên năm 2020 do Tổ chức thẻ quốc tế Visa vừa tổ chức, Visa đã vinh danh Vietcombank tại 4 hạng mục giải thưởng quan trọng, bao gồm: Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ, dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ, dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ 2020 và dẫn đầu về tỷ lệ kích hoạt thiết bị thanh toán thẻ không tiếp xúc.


Năm 2020, Vietcombank tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng diện rộng công nghệ thẻ không tiếp xúc (Contactless), mở rộng mạng lưới các đơn vị chấp nhận phương thức thanh toán một chạm, đẩy mạnh việc ứng dụng chuẩn chip VCCS cho thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 trong cả mảng phát hành và thanh toán.


DUNG TÂM

.

các thông tin tiện ích