Tín dụng tăng trưởng gần 16%

Thứ Sáu, 26/07/2019, 22:37 [GMT+7]

Tín dụng tăng trưởng gần 16%

Chiều 26-7, ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ và công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019. Ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.


6 tháng đầu năm, tín dụng tăng trưởng tốt và khá đều qua các tháng. Dư nợ cho vay đạt 86.152 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng tín dụng được bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp là 0,65%. Tổng huy động vốn đạt 83.788 tỷ đồng, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng cuối năm, ngành Ngân hàng tiếp tục mở rộng tín dụng hiệu quả, tập trung cho sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; thực hiện các giải pháp góp phần hạn chế “tín dụng đen”; đơn giản quy trình, thủ tục cho vay; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng…


6 tháng cuối năm, các đơn vị trong 2 khối thi đua của ngành Ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua  khen thưởng; qua đó, động viên cán bộ, công chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, bền vững.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích