Nha Trang: Dư nợ tín dụng chính sách hơn 377,8 tỷ đồng

Thứ Tư, 24/07/2019, 23:32 [GMT+7]

Nha Trang: Dư nợ tín dụng chính sách hơn 377,8 tỷ đồng

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Nha Trang vừa họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/2019.


Đến ngày 30-6, tổng nguồn vốn trên địa bàn thành phố đạt gần 395,5 tỷ đồng, tăng hơn 40,6 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố hơn 377,8 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm, với 21.999 hộ thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và các chương trình đặc thù của thành phố. Nợ quá hạn chiếm 1,11% tổng dư nợ. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2019 gần 93 tỷ đồng.


Quý III, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường, các hội, đoàn thể nhận ủy thác vốn vay triển khai thực hiện quy định về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019; tập trung thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ nợ quá hạn, trong đó có rà soát 100% hộ vay bỏ đi khỏi địa phương; tiếp tục kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn. Các xã, phường có tỷ lệ nợ quá hạn hơn 1,5% phải xây dựng phương án nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.


N.D

.

các thông tin tiện ích