Dư nợ tín dụng các lĩnh vực ưu tiên tăng mạnh

Thứ Tư, 10/07/2019, 21:48 [GMT+7]

Dư nợ tín dụng các lĩnh vực ưu tiên tăng mạnh

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm 2019, ngành Ngân hàng đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế của tỉnh để đẩy mạnh đầu tư tín dụng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế; tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


Đến cuối tháng 6, huy động vốn toàn tỉnh đạt 82.450 tỷ đồng, tăng 6,04% so với đầu năm. Các chi nhánh tổ chức tín dụng tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để đảm bảo nguồn vốn cho vay và đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng. Dư nợ cho vay đạt 84.380 tỷ đồng, tăng 8,39% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu thấp, chỉ chiếm 0,62% tổng dư nợ. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên là 42.399 tỷ đồng, chiếm 50,57% tổng dư nợ, tăng 14,82% so với đầu năm, tập trung vào các lĩnh vực: phát triển nông nghiệp và nông thôn 21.595 tỷ đồng, doanh nghiệp nhỏ và vừa 15.911 tỷ đồng, phục vụ xuất khẩu 4.821 tỷ đồng.


Thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp được tiếp cận chính sách tháo gỡ khó khăn của Ngân hàng Nhà nước, tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi (lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 6,5%/năm, trung dài hạn tối đa 10%/năm). Dư nợ cho vay ưu đãi doanh nghiệp trên địa bàn là 6.057 tỷ đồng, trong đó ngắn hạn là 2.859 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,2%, trung - dài hạn 3.198 tỷ đồng, chiếm 52,8%.


N.Du

.

các thông tin tiện ích