5 tháng, doanh số cho vay đạt 64.829 tỷ đồng

Thứ Sáu, 21/06/2019, 00:42 [GMT+7]

5 tháng, doanh số cho vay đạt 64.829 tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, 5 tháng đầu năm, hoạt động ngân hàng Khánh Hòa tăng trưởng tốt với doanh số cho vay đạt 64.829 tỷ đồng, tăng 1,36% so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 5, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 82.002 tỷ đồng, tăng 5,46% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 83.834 tỷ đồng, tăng 7,69% so với đầu năm. Dòng vốn tín dụng hướng tới các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ với dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đạt 41.257 tỷ đồng, chiếm 50,75% tổng dư nợ, tăng 11,73% so với đầu năm.


Những tháng cuối năm, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng tín dụng hiệu quả, tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích