21:04, 24/08/2023

Ngân hàng Nhà nước: Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư 06

H.DUNG

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 10/2023 về ngưng hiệu lực thi hành các khoản 8, 9, 10 Điều 8 của Thông tư số 06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực từ ngày 1-9.

Cụ thể, Thông tư 06 quy định những nhu cầu vốn không được cho vay, trong đó có: Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom (khoản 8); để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay (khoản 9) và để bù đắp tài chính (khoản 10). Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, NHNN ban hành Thông tư số 10 ngưng hiệu lực thi hành các khoản này.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, xem xét các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

H.DUNG