Vạn Ninh sản xuất 3.566ha lúa đông xuân 2021 - 2022

Chủ Nhật, 28/11/2021, 21:14 [GMT+7]

Vạn Ninh sản xuất 3.566ha lúa đông xuân 2021 - 2022

Vụ lúa đông xuân 2021-2022, huyện Vạn Ninh có kế hoạch đưa vào sản xuất 3.566ha. Đến nay, nông dân địa phương đã gieo sạ được hơn 50% diện tích với các giống lúa chủ lực là IR 17494, ANS1, Malam 202, Malam 48, TH 41, cùng một số giống lúa bổ sung như: BĐR 27, OM 7347, DT 45, Đài thơm 8…


Để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ lúa đông xuân 2021 - 2022 theo kế hoạch đã đề ra, UBND huyện Vạn Ninh chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung hướng dẫn nông dân sử dụng đúng cơ cấu giống cây trồng, xuống giống theo lịch thời vụ của từng địa phương; làm tốt công tác điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây lúa để hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ; xây dựng kế hoạch cung cấp nước phù hợp với lịch thời vụ của từng địa phương đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, có kế hoạch kiểm tra, khắc phục, tu bổ sửa chữa các công trình thủy lợi kịp thời phục vụ sản xuất; tổng hợp kịp thời thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo, đề xuất UBND huyện và các cấp, ngành để hỗ trợ kinh phí…


Thanh Hải

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 36 giây...