Cam Lâm: Triển khai công tác tổng điều tra kinh tế

Thứ Hai, 21/06/2021, 23:24 [GMT+7]

Cam Lâm: Triển khai công tác tổng điều tra kinh tế

Sáng 21-6, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị triển khai công tác tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 (từ ngày 1 đến 30-7) khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện.


Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện đã phân bổ số lượng điều tra viên cho 14 xã, thị trấn. Đồng thời, phổ biến các tiêu chuẩn và yêu cầu của điều tra viên để các địa phương chọn lựa. Dự kiến, từ nay đến cuối tháng 6, ban chỉ đạo sẽ tổ chức tập huấn cho các điều tra viên, thành viên ban chỉ đạo và tổ giúp việc; tăng cường tuyên truyền để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tín ngưỡng hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra và hợp tác cung cấp thông tin cho các điều tra viên…


Giai đoạn 2, trên địa bàn huyện Cam Lâm sẽ thực hiện điều tra 5.545 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 73 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Toàn huyện được phân bổ 28 điều tra viên với 85 địa bàn điều tra.


Thanh Nội

 

.

các thông tin tiện ích