09:02, 01/02/2021

Tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo qua biên giới

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo qua biên giới theo Công điện 169 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện theo chỉ đạo của bộ và đề xuất, tham mưu nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo qua biên giới theo Công điện 169 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT). Tỉnh giao Sở NN-PTNT và các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện theo chỉ đạo của bộ và đề xuất, tham mưu nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh theo quy định.


Trước đó, Bộ NN-PTNT có văn bản đề nghị các tỉnh, thành tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo qua biên giới; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ không bảo đảm an toàn, làm lây lan dịch bệnh từ các sản phẩm động vật đặc biệt là heo, sản phẩm từ heo...; chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường biện pháp kiểm soát lưu thông các trường hợp buôn bán động vật trái phép; công an lập chuyên án đấu tranh các trường hợp buôn bán heo, sản phẩm từ heo trái phép… Theo Bộ NN-PTNT, do chênh lệch giá cả heo và sản phẩm từ heo nên hiện tượng buôn bán heo qua biên giới gia tăng, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, nhất là các bệnh nguy hiểm trên đàn heo.


V.L