Ngành Thủy sản: Đặt mục tiêu sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 18.400 tấn

Thứ Hai, 01/02/2021, 21:30 [GMT+7]

Ngành Thủy sản: Đặt mục tiêu sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 18.400 tấn

Năm 2021, ngành Thủy sản tỉnh đặt mục tiêu thực hiện sản lượng thủy sản nuôi trồng nước mặn, nước lợ và nước ngọt đạt 18.400 tấn, trong đó có 18.300 tấn thủy sản nuôi nước mặn, nước lợ và 100 tấn thủy sản nuôi nước ngọt.


Cụ thể, đối với nuôi ao đìa nước lợ, phấn đấu đạt 4.100 tấn tôm sú, tôm thẻ chân trắng, hơn 2.900 tấn ngao, 2.500 tấn ốc hương, 420 tấn hàu, tu hài, 700 tấn cá biển, 120 tấn cua, 400 tấn rong biển. Đối với sản lượng nuôi lồng bè (tôm hùm, cá biển) phấn đấu đạt 9.990 tấn, trong đó có hơn 1.000 tấn tôm hùm…


B.L

.

các thông tin tiện ích