Từ ngày 30-3: Các hộ mới thoát nghèo tiếp tục được vay vốn chính sách

Thứ Sáu, 29/01/2021, 22:39 [GMT+7]

Từ ngày 30-3: Các hộ mới thoát nghèo tiếp tục được vay vốn chính sách

Kể từ ngày 30-3, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thay vì giải ngân đến hết ngày 31-12-2020 như quy định tại Quyết định số 28 ngày 21-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nội dung quan trọng tại Quyết định số 2 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, vừa ban hành.


Sau 5 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, toàn quốc đã có hơn 1,4 triệu lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn với doanh số cho vay gần 62.000 tỷ đồng, trong đó ưu tiên tập trung vốn cho hộ mới thoát nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.


Tại Khánh Hòa, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tổng dư nợ của chương trình đến ngày 31-12-2020 gần 310 tỷ đồng với 2.218 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn đã góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.


H.DUNG

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 1 giây...