10:01, 28/01/2021

Giao dự án Cảng Vân Phong về Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) về việc bàn giao dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - giai đoạn khởi động.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) về việc bàn giao dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - giai đoạn khởi động.


Cụ thể, Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam bàn giao lại dự án nguyên trạng tại thời điểm đơn vị này bàn giao cho Cục Hàng hải Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật. Bộ GTVT giao Vụ Tài chính chủ trì, tham mưu xử lý các vấn đề về chi phí lâm quản, các vấn đề phát sinh khác trong quá trình Cục Hàng hải Việt Nam quản lý tài sản của dự án đảm bảo phù hợp, tránh gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. VIMC có trách nhiệm tiếp nhận lại dự án từ Cục Hàng hải Việt Nam; hoàn trả chi phí lâm quản do Cục Hàng hải Việt Nam đã chi trả trong quá trình nhận bàn giao tài sản và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.


Dự án cảng Vân Phong được triển khai tại vịnh Vân Phong (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) có diện tích 750ha; gồm 37 bến, chiều dài toàn bến 12.564m; công suất thiết kế khoảng 17,5 triệu TEU/năm; có tổng mức đầu tư 3,6 tỷ USD. Dự án được Bộ GTVT phê duyệt năm 2007 và giao VIMC làm chủ đầu tư. Đến năm 2009, dự án đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, khi mới triển khai một số hạng mục đầu tiên thì những tác động từ cuộc khủng hoảng kép kinh tế thế giới giai đoạn 2008 khiến dự án không còn tính khả thi. Bản thân VIMC khi đó cũng không có đủ năng lực tài chính để theo đuổi công trình. Chính vì vậy, để tránh lãng phí, được sự đồng ý của Chính phủ, năm 2012, Bộ GTVT đã chỉ đạo tổng công ty dừng thực hiện dự án và bàn giao các khối lượng thi công dang dở cho Cục Hàng hải Việt Nam.


THÀNH NAM