11:08, 14/08/2020

Ninh Hòa: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, thị xã Ninh Hòa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Địa phương phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2020. Những chủ đầu tư chậm trễ sẽ bị "cắt" vốn, giao cho đơn vị khác.

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, thị xã Ninh Hòa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Địa phương phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2020. Những chủ đầu tư chậm trễ sẽ bị “cắt” vốn, giao cho đơn vị khác.


Vào cuộc quyết liệt


Theo UBND thị xã Ninh Hòa, để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND thị xã đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như: Tổ chức họp hàng tháng với các chủ đầu tư để đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân từng công trình cho từng mốc thời gian cụ thể, chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thị xã trong việc cam kết và đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% theo kế hoạch năm 2020; có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cá nhân phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Lãnh đạo thị xã Ninh Hòa kiểm tra tiến độ thi công Trường Tiểu học số 1 Ninh Ích vào sáng 14-8.

Lãnh đạo thị xã Ninh Hòa kiểm tra tiến độ thi công Trường Tiểu học số 1 Ninh Ích vào sáng 14-8.


Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, đối với công tác giải phóng mặt bằng, hàng tuần, lãnh đạo thị xã tổ chức họp với các chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Với các công trình đầu tư mới mà đến ngày 30-6-2020 chưa phê duyệt được kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ phải cắt giảm để bổ sung dự phòng ngân sách, hoặc bố trí cho các công trình đã có khối lượng nhưng còn thiếu vốn, có khả năng thanh toán. UBND thị xã yêu cầu các chủ đầu tư đến ngày 15-12-2020 phải giải ngân hết số vốn được bố trí. Trong trường hợp không giải ngân hết sẽ cắt giảm số vốn còn lại và không tiếp tục bố trí vốn cho năm 2021. Các chủ đầu tư, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2020; đồng thời UBND thị xã sẽ xem xét không giao các đơn vị làm chủ đầu tư các công trình khác.


Bằng những giải pháp quyết liệt trên, trong tổng số vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn là 364,7 tỷ đồng, tính đến ngày 31-7, thị xã đã giải ngân được hơn 165 tỷ đồng, đạt 45,31%. Hầu hết các công trình, dự án đều được tích cực triển khai, thi công, dự kiến đến tháng 9 sẽ giải ngân được ít nhất 72% tổng số vốn, tạo cơ sở cho mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công vào cuối năm.


Cần sớm định giá đất


Theo UBND thị xã Ninh Hòa, về thủ tục đầu tư, các chủ đầu tư chậm trễ trong công tác lập, trình phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế dự toán công trình do áp dụng Nghị định số 68 ngày 14-8-2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có nhiều điểm mới, nên đến nay mới phê duyệt được kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng khiến cho không ít dự án bị ách tắc, đó là các dự án đã thực hiện kiểm đếm xong nhưng chưa lập được phương án bồi thường do chưa có giá đất cụ thể của tỉnh; đồng nghĩa với việc các chủ đầu tư chưa có cơ sở để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tại Ninh Hòa hiện có 21/26 dự án chưa có giá đất cụ thể. Đối với các công trình thuộc Chương trình Xây dựng nông thôn mới năm 2020, phần vốn do ngân sách tỉnh hỗ trợ (hơn 24,6 tỷ đồng) vừa được giao kế hoạch vốn cuối tháng 7 nên đến nay mới đang tiến hành lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn vào cuối năm.


Cùng với việc tiếp tục áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thị xã Ninh Hòa cũng yêu cầu đối với các công trình dự kiến thực hiện năm 2021, các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định để trình HĐND thị xã bố trí vốn trong kỳ họp cuối năm 2020. Đến ngày 31-10-2020, các chủ đầu tư chưa hoàn thành xong thủ tục các công trình dự kiến thực hiện trong năm 2021, UBND thị xã sẽ điều chuyển sang các đơn vị khác có đủ năng lực để làm chủ đầu tư, đồng thời không tiếp tục giao làm chủ đầu tư trong những năm tiếp theo.


Trong buổi làm việc mới đây với thị xã Ninh Hòa về giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ định giá đất đối với từng dự án; gỡ khó cho các địa phương trên toàn tỉnh nói chung và thị xã Ninh Hòa nói riêng về công tác định giá đất, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch.


Hồng Đăng