Khánh Vĩnh: Diện tích gieo trồng giảm 15% so với cùng kỳ

Thứ Năm, 21/05/2020, 21:31 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Diện tích gieo trồng giảm 15% so với cùng kỳ

Trong tháng 5, diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) chỉ thực hiện thêm được 4ha, chủ yếu là diện tích cây rau các loại do thiếu nước.


Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 5 tháng đầu năm là 2.784ha, bằng 50,7% so với kế hoạch năm. Trong đó, diện tích gieo trồng cây lương thực là 623ha, bằng 25,6% kế hoạch; cây rau đậu 198ha, đạt 20,8%; cây chất bột có củ 680ha, đạt 90,7% và cây công nghiệp ngắn ngày (mía) 1.280ha, đạt 98,5% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2019, diện tích gieo trồng giảm 493ha. Trong đó, diện tích cây lương thực giảm 115ha; cây thực phẩm các loại giảm 21ha; diện tích mì giảm 140ha; mía giảm 220ha.


Đến thời điểm này, nắng hạn khiến nguồn nước tại các công trình thủy lợi không còn để cấp cho sản xuất. Hiện tại, các địa phương chỉ đạo người dân không gieo trồng các loại cây trồng vụ hè thu, nhất là diện tích lúa nước.


V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích