Triển khai khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

Chủ Nhật, 05/04/2020, 20:55 [GMT+7]

Triển khai khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.


Theo đó, Cục Thuế tỉnh thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, đào tạo các nội dung xử lý nợ; tổ chức các bộ phận hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xử lý nợ. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện xử lý theo địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế.


Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện cung cấp thông tin về người nộp thuế có quyết định giải thể; phối hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; phối hợp thu số tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa khi người nộp thuế quay lại sản xuất, kinh doanh...


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích