Ngành Công Thương: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Thứ Năm, 09/01/2020, 22:59 [GMT+7]

Ngành Công Thương: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Theo Sở Công Thương, năm 2019, tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được mức tăng trưởng khả quan. Nhiều chỉ tiêu quan trọng của ngành đều đạt và vượt kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch tăng 6 - 6,5%). Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 26%, điện sản xuất tăng 85%, đóng tàu tăng 14%... Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 54.700 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2018.


Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 1,49 tỷ USD, tăng 13,47% so với năm 2018 và vượt kế hoạch năm 2019 hơn 10,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 ước đạt 106.611 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100,19% so với kế hoạch năm 2019. Hạ tầng thương mại có bước phát triển đáng kể, nhiều chợ, trung tâm thương mại được cải tạo, nâng cấp khang trang, kinh doanh hiệu quả, cung cách phục vụ chuyên nghiệp hơn. Hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức quy mô, mang lại hiệu quả hơn.


H.DUNG
  

.

các thông tin tiện ích