Năm 2020, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ USD

Thứ Hai, 06/01/2020, 22:00 [GMT+7]

Năm 2020, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ USD

Năm 2019 là một năm khó khăn chung của ngành nông nghiệp, trong đó có lĩnh vực thủy sản; nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đạt 6,25% so năm 2018 và kỳ vọng vào mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020.


Theo Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng năm 2019 đạt khoảng 8,1 triệu tấn, tăng 4,9%, trong đó, khai thác đạt 3,8 triệu tấn (tăng 4,5%), nuôi trồng 4,3 triệu tấn (tăng 5,2%); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,6 tỷ USD. Đến 30-11, đã có 2.229/2.618 tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên được trang bị thiết bị giám sát hành trình, đạt 85,1%; 5.864/27.856 tàu cá có chiều dài từ 15 đến 24m được trang bị thiết bị giám sát hành trình, đạt 21,1%. Về nuôi trồng, tổng diện tích đạt khoảng 1,3 triệu héc-ta, sản lượng 4,3 triệu tấn; trong đó tôm nước lợ ước 750.000 tấn (tôm sú là 270.000 tấn, tôm thẻ chân trắng 480.000 tấn). Tổng diện tích nuôi cá tra dự kiến đạt 6.600ha, sản lượng đạt 1,42 triệu tấn.


Năm 2020, ngành Thủy sản vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: dịch bệnh trên tôm, diễn biến bất thường của thời tiết, nguồn lợi thủy sản suy giảm, tổn thất sau thu hoạch, thực thi pháp luật trên biển...; đòi hỏi ngành có giải pháp và hành động cụ thể. Năm 2020, ngành Thủy sản đặt mục tiêu: diện tích nuôi trồng 1,3 triệu héc-ta, trong đó nuôi nước ngọt 460.000ha (cá tra 6.600ha), diện tích nuôi mặn, lợ 840.000ha (tôm nước lợ 730.000ha). Tổng sản lượng khoảng 8,2 triệu tấn, trong đó khai thác khoảng 3,70 triệu tấn, nuôi trồng 4,50 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu khoảng 10 tỷ USD.


T.K

.

các thông tin tiện ích