Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ Năm, 02/01/2020, 13:03 [GMT+7]

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sở Tư pháp Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2020.


Theo đó, cơ quan này sẽ tổ chức, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 55/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu về vụ việc vướng mắc pháp lý của DNNVV; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Đặc biệt, Sở Tư pháp sẽ có văn bản trả lời các vướng mắc pháp lý cho DNNVV liên quan đến áp dụng chung về pháp luật trong vòng 15 - 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đồng thời đăng tải trên trang web của sở và cổng thông tin điện tử tỉnh. Sở cũng theo dõi, hướng dẫn và báo cáo đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện để đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật; hướng dẫn hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho DNNVV.


Các hoạt động này nhằm kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin pháp lý cho DNNVV; hỗ trợ DNNVV tiếp cận, nắm bắt, nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật, từng bước tháo gỡ khó khăn cho DNNVV trong sản xuất kinh doanh.


N.V

 

.

các thông tin tiện ích