Sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 97.000 tấn

Chủ Nhật, 08/12/2019, 22:28 [GMT+7]

Sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 97.000 tấn

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11 tháng năm 2019, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt 97.500 tấn, tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 9.600 tấn, tăng 14% .


Năm 2019, ngành thủy sản tập trung tuyên truyền thực hiện Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định 26/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tăng cường giám sát vùng nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích