Khánh Sơn: Nâng cao hiệu quả đầu tư công

Thứ Hai, 30/12/2019, 22:52 [GMT+7]

Khánh Sơn: Nâng cao hiệu quả đầu tư công

Theo kết quả giám sát công tác đầu tư công trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) giai đoạn 2016 - 2018 của HĐND huyện, bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai đầu tư công trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại. Đoàn giám sát đã có những kiến nghị cụ thể để huyện triển khai hiệu quả hơn công tác này trong thời gian tới.


Nhiều vấn đề đặt ra


Theo lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn, thực hiện kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2016 - 2018, toàn huyện triển khai 324 công trình (các phòng, ban cấp huyện làm chủ đầu tư 163 công trình, UBND cấp xã làm chủ đầu tư 161 công trình), trong đó có 293 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 31 công trình chưa hoàn thành và 23 công trình chậm tiến độ. Để đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư công, UBND huyện đã chủ động phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư theo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn trả nợ quyết toán, thanh toán nợ đọng, các dự án dự kiến hoàn thành trong năm, các dự án cấp thiết. Việc giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2018 đạt kế hoạch đề ra, địa phương thực hiện giải ngân 87,42% trong tổng số hơn 348,5 tỷ đồng.

 

zzDự án Khu tái định cư Dốc Trầu đã hoàn thành xây dựng cơ bản nhưng còn vướng mắc trong cấp đất tái định canh cho các hộ dân.

Dự án Khu tái định cư Dốc Trầu đã hoàn thành xây dựng cơ bản nhưng còn vướng mắc trong cấp đất tái định canh cho các hộ dân.


Theo đoàn giám sát của HĐND huyện Khánh Sơn, công tác đầu tư công giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả khả quan, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, việc quản lý chất lượng công trình được chú trọng, giải ngân vốn đạt tỷ lệ cao… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư, nhiều công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, qua giám sát vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục để nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn trong thời gian tới.

 

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Tô Hạp đoạn thị trấn Tô Hạp - Sơn Hiệp gặp khó về mặt bằng thi công

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Tô Hạp đoạn thị trấn Tô Hạp - Sơn Hiệp gặp khó về mặt bằng thi công


Kết quả giám sát tại 4 địa phương gồm: Sơn Lâm, Sơn Hiệp, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam cho thấy, việc quản lý đầu tư xây dựng tại các địa phương còn thiếu chặt chẽ. Một số địa phương còn thực hiện đầu tư danh mục công trình nằm ngoài quy hoạch xây dựng, ngoài kế hoạch đầu tư công; thực hiện chưa tốt việc lập, thẩm định chủ trương đầu tư. Riêng tại xã Ba Cụm Bắc, 2 công trình: nâng cấp đường Suối Đá, đường Tỉnh lộ 9 đến nhà già làng Cao Bốn, tuy đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa xác định nguồn vốn, bố trí vốn, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu… thế nhưng nhà thầu đã triển khai thi công hoàn thành công trình. Ngoài ra, ở một số địa phương khác có tình trạng công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hoặc đang thi công nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí vốn để thanh toán khối lượng thi công cho nhà thầu.


Trong khi đó, với chủ đầu tư cấp huyện, chất lượng lập, đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án còn thấp, thậm chí đối phó nên trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh, xử lý kỹ thuật dẫn đến chậm tiến độ. Cụ thể, dự án khu tái định cư Dốc Trầu (Ba Cụm Bắc), đường Hai Bà Trưng giai đoạn 2 (Tô Hạp), nối tiếp đường vào khu sản xuất Liên Bình (Sơn Bình) đi khu sản xuất Ha Nít (Sơn Lâm). Ngoài ra, việc giám sát, đánh giá chất lượng công trình chưa đáp ứng được yêu cầu, việc phối hợp giải phóng mặt bằng còn hạn chế…

 
Cần nâng cao hiệu quả đầu tư công


Theo ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn, Trưởng đoàn giám sát, để nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn huyện thời gian tới, đoàn giám sát kiến nghị UBND huyện rà soát các dự án, công trình chưa bố trí vốn, dự án nằm ngoài kế hoạch để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm trên địa bàn; chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án để sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình… UBND huyện cần kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn để thanh toán nợ đọng các công trình sử dụng ngân sách tỉnh.


Ngoài ra, đoàn giám sát đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư công trình cần chú trọng việc lựa chọn đơn vị tư vấn, thi công đủ năng lực nhằm đảm bảo chất lượng công trình; thực hiện đúng trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án, hạn chế việc điều chỉnh quy mô, thiết kế để tránh điều chỉnh tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện. Các chủ đầu tư cần tăng cường đôn đốc tiến độ thi công, kiểm tra, giám sát nhà thầu để đảm bảo chất lượng công trình; quản lý vốn đầu tư chặt chẽ, giải ngân vốn đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong việc giải phóng mặt bằng, quản lý đất thu hồi để tránh bị lấn chiếm… Riêng đối với UBND cấp xã, cần có kế hoạch giám sát cộng đồng, phát huy vai trò của người dân trong việc quản lý, khai thác các công trình được đầu tư trên địa bàn.


HẢI LĂNG


 

.

các thông tin tiện ích