Chính phủ ban hành quy định khung giá đất

Thứ Hai, 23/12/2019, 21:06 [GMT+7]

Chính phủ ban hành quy định khung giá đất

Chỉnh phủ vừa ban hành Nghị định số 96 ngày 19-12-2019 về khung giá đất. Theo đó, nghị định quy định khung giá đất đối với đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm, lâu năm, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản, làm muối); đất phi nông nghiệp (đất ở nông thôn, đất thương mại dịch vụ nông thôn, đất đô thị, đất thương mại dịch vụ đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ đô thị). Đồng thời, quy định 7 vùng kinh tế quy định khung giá đất. Trong đó, khu vực duyên hải Nam Trung bộ gồm các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Giá đất đô thị loại 1 đến loại 5 của khu vực này thấp nhất 50 ngàn đồng/m2, tối đa 76 triệu đồng/m2.
 
Khung giá đất làm căn cứ để các địa phương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương. Nghị định cũng yêu cầu các tỉnh, thành căn cứ thực tế quy định mức giá tối đa trong bảng giá đất. Bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng xong bảng giá đất mới của tỉnh, chờ HĐND tỉnh thông qua. 
 
V.L
 
 
 
.

các thông tin tiện ích