Khánh Sơn: Tập huấn xây dựng phương án kinh doanh cho người sản xuất

Thứ Tư, 16/10/2019, 21:18 [GMT+7]

Khánh Sơn: Tập huấn xây dựng phương án kinh doanh cho người sản xuất

Sáng 16-10, Ban chỉ đạo các mục tiêu chương trình quốc gia huyện Khánh Sơn tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng phương án kinh doanh cho các chủ thể sản xuất trên địa bàn huyện tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019.


Tại hội nghị tập huấn, hội viên nông dân và thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác được hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh và một số yêu cầu trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm như: đánh giá chung về tình hình thị trường, khả năng tham gia thị trường; phân tích điểm mạnh yếu, cơ hội và thách thức trong sản xuất, kinh doanh; mục tiêu và chiến lược phát triển; kế hoạch marketing; xúc tiến thương mại; phương án đầu tư, huy động và sử dụng vốn; quy định về đảm bảo đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; điều kiện và hướng dẫn xây dựng, đăng ký chứng nhận VietGap...


Mỹ Lệ

.

các thông tin tiện ích