Hỗ trợ hơn 103 tỷ đồng phát triển sản xuất nông nghiệp

Thứ Năm, 12/09/2019, 23:03 [GMT+7]

Hỗ trợ hơn 103 tỷ đồng phát triển sản xuất nông nghiệp

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, sau 3 năm (2017-2019) triển khai Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, tổng kinh phí đã thực hiện hơn 103 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh 44 tỷ đồng, vốn đối ứng 59 tỷ đồng.


Ngân sách chủ yếu chi hỗ trợ chuyển đổi cây trồng (diện tích 1.604ha, 42 tỷ đồng); hỗ trợ chăn nuôi tập trung (1 tỷ đồng); hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp (500 triệu đồng) và hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn (370 triệu đồng).


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích