Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: Phấn đấu doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng

Thứ Tư, 07/08/2019, 22:36 [GMT+7]

Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: Phấn đấu doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của công ty đạt 760 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng. Công ty phấn đấu đến cuối năm 2019, doanh thu đạt hơn 1.200 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 35 tỷ đồng.


Thời gian qua, công ty không ngừng đầu tư cải tiến, đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả thiết thực; phổ biến các kiến thức về an toàn thực phẩm, ISO, FSSC đến toàn thể người lao động để có sự hiểu biết sâu hơn và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo vệ cơ quan như: Phổ biến kiến thức, mở các lớp tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; xây dựng và hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy của công ty; ban hành các quy trình kiểm tra, kiểm soát chất thải, các chỉ tiêu nước thải, thu gom, xử lý chất thải, quan tâm hàng đầu đối với các vấn đề về môi trường.


Trần Minh

.

các thông tin tiện ích