Thu hút 268 dự án đầu tư công nghiệp

Thứ Hai, 15/07/2019, 23:41 [GMT+7]

Thu hút 268 dự án đầu tư công nghiệp

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, tính đến đầu tháng 7, toàn tỉnh thu hút được 268 dự án đầu tư. Trong đó, Khu kinh tế Vân Phong có 160 dự án (28 dự án nước ngoài và 132 dự án trong nước). Thời điểm hiện tại có 79 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn thực hiện hơn 657,5 triệu USD; giải quyết việc làm cho 6.000 lao động. Khu công nghiệp Suối Dầu thu hút được 54 dự án đăng ký và đã có 38 dự án đi vào hoạt động. Tổng vốn đăng ký tương đương 247,6 triệu USD, tổng vốn thực hiện đạt 144,17 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động.

 

Hoạt động chế biến thủy sản trong Khu công nghiệp Suối Dầu.

Hoạt động chế biến thủy sản trong Khu công nghiệp Suối Dầu.


Các cụm công nghiệp: Diên Phú, Diên Phú - VCN (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh), Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang), Chăn nuôi Khatoco (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa), Sông Cầu (xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh), Trảng É 1 (xã Suối Tân, Suối Cát, huyện Cam Lâm) thu hút được 54 dự án (có 46 dự án đã đi vào hoạt động), giải quyết việc làm cho hơn 4.600 lao động.


NHẬT MINH
 

.

các thông tin tiện ích