Phấn đấu đến năm 2025 có hơn 20 doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thứ Hai, 03/01/2022, 22:45 [GMT+7]

Phấn đấu đến năm 2025 có hơn 20 doanh nghiệp khoa học công nghệ

Đó là một trong những mục tiêu của Đề án quản lý, sử dụng và phát triển nhân lực khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành. 
 
Theo đó, đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, cán bộ KH-CN đạt 12-15 người/vạn dân; đội ngũ cán bộ KH-CN tỉnh ít nhất 35% trình độ thạc sĩ, 2,5% trình độ tiến sĩ; hơn 20 doanh nghiệp KH-CN (năm 2020, có 8 doanh nghiệp KH-CN); số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích tăng 10-20% so với giai đoạn 2016-2020… 
 
Đề án đề ra 3 nhóm giải pháp về: Nâng cao nhận thức (tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy công tác cán bộ quản lý KH-CN); cơ chế quản lý, đào tạo (hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh triển khai kết quả KH-CN, thị trường KH-CN, xã hội hóa KH-CN, liên kết 4 nhà…) và nhóm giải pháp về quy hoạch, quản lý…
 
V.L
 
.

các thông tin tiện ích