Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

Chủ Nhật, 06/06/2021, 22:11 [GMT+7]

Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ (KH-CN) vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm ứng dụng thành tựu KH-CN vũ trụ vào thực tiễn tỉnh Khánh Hòa. Kế hoạch có các nhiệm vụ và giải pháp: Nghiên cứu phát triển ứng dụng KH-CN (ứng phó biến đổi thiên nhiên, môi trường, biến động xã hội, viễn thông, vệ tinh…); nghiên cứu, chủ động tham gia Cuộc cách mạng KH-CN 4.0; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực; phát triển thị trường; hợp tác quốc tế, nâng cao nhận thức về KH-CN vũ trụ… UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương, viện, trường trên địa bàn tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra.


V.L


 

.

các thông tin tiện ích