Bổ sung một nguyên tố mới vào bảng tuần hoàn hóa học

Thứ Năm, 18/06/2009, 14:14 [GMT+7]

ột nguyên tố hóa học mới vừa được Hiệp hội Hóa học quốc tế (IUPAC) chính thức công nhận và sẽ được bổ sung vào bảng tuần hoàn hóa học.

 

Giáo sư Sigurd Hofman thuộc Trung tâm Nghiên cứu ion nặng tại Darmstadt (Đức), đã tìm ra nguyên tố này khi tạo ra sự va chạm giữa các nguyên tử kẽm và chì với hạt nhân gồm 30 và 82 proton.

 

Nguyên tử mới được tạo từ sự kết hợp giữa hai hạt nhân này gồm 112 proton.

 

Theo IUPAC, nguyên tố mới nặng gần gấp 227 lần so với hydrogen và được xem là nặng nhất trong bảng tuần hoàn hóa học.

 

Từ năm 1981, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Hofmann dẫn đầu đã tạo ra 5 nguyên tố khác không tồn tại ở trạng thái thiên nhiên. Chúng có từ 107 đến 111 proton và được đặt tên là Bohrium, Hassium, Meitnerium, Darmstadtium và Roentgenium.

 

Giáo sư Hofmann và các cộng sự (21 nhà hóa học châu Âu) sẽ tìm tên để đặt cho nguyên tố mới trong vòng 6 tháng.

 

Theo HTV

 

 

 

.

các thông tin tiện ích