11:05, 24/05/2022

Hơn 219,25 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 23/5/2022 có 130.156 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 219.250.009 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.324.832 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.430.822 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 3.494.355 liều.
 

Trong ngày 23/5/2022 có 130.156 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 219.250.009 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.324.832 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.430.822 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 3.494.355 liều.
 
 
Theo TTXVN