07:01, 14/01/2022

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 13-1 đến 7 giờ ngày 14-1)

Sáng 14-1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 13-1 đến 7 giờ ngày 14-1, toàn tỉnh ghi nhận thêm 282 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 14-1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 13-1 đến 7 giờ ngày 14-1, toàn tỉnh ghi nhận thêm 282 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 
 

 

 

 

Đ.T