Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 24/11/2021, 21:18 [GMT+7]
Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam.

 

 
Theo TTXVN