07:10, 20/10/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 19-10 đến 7 giờ ngày 20-10)

Sáng 20-10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 19-10 đến 7 giờ ngày 20-10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 

Sáng 20-10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 19-10 đến 7 giờ ngày 20-10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 
 
Đ.T