03:10, 22/10/2021

Nhiều nước tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đã trở thành một vấn đề ngày càng được quan tâm khi biến thể Delta có xu hướng tấn công nhiều người trẻ, đặc biệt là trẻ em chưa được tiêm phòng.
 

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đã trở thành một vấn đề ngày càng được quan tâm khi biến thể Delta có xu hướng tấn công nhiều người trẻ, đặc biệt là trẻ em chưa được tiêm phòng.

 

 
Theo TTXVN