Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 16 giờ, ngày 26-7-2021)

Thứ Hai, 26/07/2021, 18:04 [GMT+7]

 

 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa