Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Thứ Ba, 18/05/2021, 21:40 [GMT+7]
Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo 4 nguyên tắc.

 


 
Theo TTXVN