05:05, 04/05/2021

Biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã xuất hiện tại Việt Nam

Kết quả giải trình tự gien các ca bệnh Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam, ca bệnh là nhân viên khách sạn bị lây nhiễm trong khu cách ly và ba ca bệnh ở Vĩnh Phúc cho thấy những bệnh nhận này đã nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận biến chủng Ấn Độ trong các ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.
 

Kết quả giải trình tự gien các ca bệnh Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam, ca bệnh là nhân viên khách sạn bị lây nhiễm trong khu cách ly và ba ca bệnh ở Vĩnh Phúc cho thấy những bệnh nhận này đã nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận biến chủng Ấn Độ trong các ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

 

Theo TTXVN