Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Thứ Năm, 08/04/2021, 10:23 [GMT+7]
Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
 
 

Theo VOV