04:06, 26/06/2020

71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 26/6/2020)

Đến 7h ngày 26/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 352. Đã 71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
 

Đến 7h ngày 26/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 352. Đã 71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

 

 
Theo TTXVN