02:06, 29/06/2020

6 tháng năm 2020: Khách quốc tế đến Việt Nam giảm 55.8%

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020. khách quốc tế đến nước ta đạt 3.7 triệu lượt người. giảm 55.8% so với cùng kỳ năm trước.
 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020. khách quốc tế đến nước ta đạt 3.7 triệu lượt người. giảm 55.8% so với cùng kỳ năm trước.

 

 
 
Theo TTXVN