10:05, 01/05/2020

Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1-5

Hằng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5. Hãy cùng nhìn lại nguồn gốc và ý nghĩa trọng đại của ngày này.
 

Hằng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5. Hãy cùng nhìn lại nguồn gốc và ý nghĩa trọng đại của ngày này.
 

 

 
 
Theo dangcongsan.vn