05:02, 27/02/2020

Số ca mắc COVID-19 không ngừng tăng lên tại Hàn Quốc

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng lên hàng ngày. Riêng sáng 27/2/2020 đã có thêm 334 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc dịch bệnh COVID-19 lên 1.595 ca.
 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng lên hàng ngày. Riêng sáng 27/2/2020 đã có thêm 334 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc dịch bệnh COVID-19 lên 1.595 ca.
 

 

Theo TTXVN