Tháng 11: Tổng kết Chương trình hành động ngành Du lịch giai đoạn 2015 - 2020

Chủ Nhật, 30/08/2020, 21:52 [GMT+7]

Tháng 11: Tổng kết Chương trình hành động ngành Du lịch giai đoạn 2015 - 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình phải lồng ghép với đánh giá kết quả đạt được qua hơn 3 năm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy về việc “Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”. UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì việc phối hợp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp tổ chức triển khai kế hoạch tổng kết; lựa chọn và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong việc  thực hiện chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020.


Báo cáo tổng kết phải đánh giá toàn diện về việc triển khai chương trình, tập trung làm rõ nguyên nhân những mục tiêu không đạt được trong việc thực hiện chương trình, trọng tâm là giai đoạn 2017 - 2020 (giai đoạn triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy). Ngoài báo cáo tổng kết, phải xây dựng các báo cáo chuyên đề: Đóng góp của hoạt động du lịch trong GDP của tỉnh; thị trường khách du lịch; thực trạng cung - cầu cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; thực trạng hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu du lịch… UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì hội thảo, lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia du lịch về tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020.


Dự kiến, hội nghị tổng kết chương trình hành động ngành Du lịch giai đoạn 2015 - 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11-2020.


X.T

.

các thông tin tiện ích