Phản biện đề án cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh

Thứ Ba, 10/12/2019, 22:59 [GMT+7]

Phản biện đề án cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh

Ngày 10-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo phản biện Đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Đề án do Công ty TNHH Tư vấn và Nghiên cứu Vtoco tư vấn.


Đề án đã đánh giá thực trạng cơ cấu ngành Du lịch, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung như: Mở rộng thị trường khách du lịch nội địa; củng cố theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị thị trường khách quốc tế truyền thống, tiếp cận, khai thác thị trường du khách Ấn Độ và Trung Đông; phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch biển, đảo kết hợp với phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ...


Các đại biểu đã thảo luận, góp ý một số nội dung như: Đề án chưa nêu được tài nguyên hiện có của địa phương; định hướng đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch có đủ trình độ, tinh thần trách nhiệm cao về bảo vệ môi trường; ảnh hưởng của phát triển du lịch đến các hoạt động kinh tế khác của tỉnh; giải pháp về phát triển du lịch gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; giải pháp về bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch, liên kết vùng, miền trong nước và quốc tế; huy động sức mạnh cộng đồng trong phát triển du lịch...


K.H

.

các thông tin tiện ích