Đài Tiếng nói Việt Nam là đơn vị bảo trợ thông tin, tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia 2019

Thứ Hai, 11/03/2019, 21:51 [GMT+7]

Đài Tiếng nói Việt Nam là đơn vị bảo trợ thông tin, tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý chọn Đài Tiếng nói Việt Nam làm đơn vị bảo trợ thông tin, tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia 2019 với kinh phí 225 triệu đồng. 
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam để xây dựng và triển khai kế hoạch quảng bá, tuyên truyền cụ thể về Năm Du lịch Quốc gia 2019. 
 
Đồng thời, UBND tỉnh cũng đồng ý nâng cấp trang thông tin điện tử Festival Biển Nha Trang với kinh phí 200 triệu đồng.
 
X.T
.

các thông tin tiện ích