Đường sắt chạy thêm tàu các tuyến khu đoạn phía Nam

Thứ Tư, 22/06/2022, 23:51 [GMT+7]

Đường sắt chạy thêm tàu các tuyến khu đoạn phía Nam

Ngày 22-6, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên các tuyến khu đoạn phía Nam: TP. Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn chạy tăng cường thêm các đoàn tàu trong dịp hè.

 

Khách đi tàu tại ga Nha Trang.

Khách đi tàu tại ga Nha Trang.


Cụ thể, tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang: Tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 1, 8-7; tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn ngày 7-7; tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang ngày 10-7; tàu SNT3 xuất phát ga Nha Trang các ngày 3, 10-7; tàu SNT9 xuất phát ga Nha Trang các ngày 2, 5-7. Tuyến TP. Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi: Tàu SE26 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 23, 24-6; tàu SE25 xuất phát ga Quảng Ngãi các ngày 23, 25, 26-6. Tuyến TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn: Từ ngày 7 đến 29-7, tàu SQN2 xuất phát ga Sài Gòn các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần; từ ngày 9 đến 31-7, tàu SQN1 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.


THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích