Hướng dẫn thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo Kế hoạch số 160 – KH/TU, ngày 14/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo Khánh Hòa trích phần hướng dẫn góp ý cụ thể vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để bạn đọc tiện theo dõi, góp ý.  

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng với cả nước, năm 2016, Khánh Hòa bước vào triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với nhiều thuận lợi.  

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Cam Lâm lần thứ IV

Ngày 26-3, Đảng bộ Công an huyện Cam Lâm tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
.

các thông tin tiện ích