05:02, 02/02/2022

Huyện Diên Khánh: Từng bước phát triển thành thị xã

Năm 2021, Đảng bộ và nhân dân huyện Diên Khánh đã đạt được nhiều thành tích trong chương trình phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, tạo nên diện mạo mới cho vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa. Đây cũng là tiền đề để huyện phấn đấu phát triển thành thị xã trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Năm 2021, Đảng bộ và nhân dân huyện Diên Khánh đã đạt được nhiều thành tích trong chương trình phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, tạo nên diện mạo mới cho vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa. Đây cũng là tiền đề để huyện phấn đấu phát triển thành thị xã trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  trao Quyết định công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV  cho lãnh đạo huyện Diên Khánh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV cho lãnh đạo huyện Diên Khánh.


Đô thị chuyển mình khởi sắc


Ngày 2-3-2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định công nhận đô thị Diên Khánh đạt các tiêu chí đô thị loại IV, trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự nỗ lực và những kết quả tích cực mà Đảng bộ và nhân dân huyện Diên Khánh đã đạt được trong thực hiện chương trình phát triển đô thị. Giai đoạn 2016 - 2021, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện đã thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm, hạ tầng khung như: Kè chống sạt lở bờ bắc thị trấn Diên Khánh; kè và đường số 1 dọc sông Cái và sông Suối Dầu; kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen; đường D6; khu dân cư Phú Ân Nam 2; Khu đô thị mới Nam sông Cái… Huyện đã thực hiện phủ kín quy hoạch trên địa bàn với những đồ án quy hoạch quan trọng, mang tính định hướng lâu dài. Nổi bật là: Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng mới trung tâm xã Bình Lộc; thực hiện điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm xã Diên Phú; thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 chỉnh trang và phát triển khu dân cư ven sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen; phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm Công nghiệp Diên Thọ; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía bắc thị trấn Diên Khánh 174ha; Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm Suối Hiệp 74ha...

 

Một góc đô thị Diên Khánh.

Một góc đô thị Diên Khánh.


Huyện cũng được UBND tỉnh cho phép lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040; đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía tây TP. Nha Trang; đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường nối Nha Trang và Diên Khánh. Hiện nay, tỷ lệ dân số đô thị của huyện đạt 71,3%. Huyện cũng rà soát tiêu chí của các địa phương dự kiến khu vực nội thị (thị trấn Diên Khánh và các xã: Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phú, Diên Phước, Suối Hiệp, Diên Sơn, Diên Điền) để đầu tư đảm bảo các tiêu chí phường của thị xã theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện trong 5 năm (2016 - 2020) là 10.994 tỷ đồng. Cùng với tốc độ phát triển đô thị của tỉnh, hạ tầng đô thị đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện sẽ tạo điều kiện để Diên Khánh sớm hình thành đô thị kết nối với TP. Nha Trang.


Thay đổi diện mạo vùng nông thôn


Sau 10 năm triển khai (giai đoạn 2011 - 2021), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Bức tranh nông thôn huyện Diên Khánh đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nếu năm 2011, toàn huyện chỉ có 6/17 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí, thì đến cuối năm 2021, toàn huyện có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Bình Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Diên Bình và xã Diên Lộc theo Nghị quyết số 894 ngày 11-2-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Số tiêu chí bình quân/xã hiện nay đạt 18/19 tiêu chí; không có xã nào dưới 10 tiêu chí. Tổng nguồn vốn cộng đồng dân cư đóng góp trong chương trình xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua hơn 647,2 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và nhân dân đóng góp gần 150 tỷ đồng. Nhờ vào nguồn vốn đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa… được xây dựng kiên cố, phục vụ tốt hơn cho đời sống của người dân. Bên cạnh đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế cũng được thực hiện, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.


Mục tiêu phấn đấu của huyện đến năm 2025, toàn huyện có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và đạt huyện nông thôn mới trước năm 2025. Trước mắt, huyện chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì và có kế hoạch nâng cao các tiêu chí; tập trung nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tổng nguồn vốn dự kiến huy động cho chương trình giai đoạn 2021 - 2025 là 99,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện sẽ đầu tư hơn 40,6 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Văn Gẩm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết, trong năm 2022, huyện tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại; phấn đấu xây dựng huyện Diên Khánh thành thị xã trước năm 2025. Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến đồng bộ để phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực.


HOÀNG DUNG