"Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ"

Thứ Sáu, 12/02/2021, 00:03 [GMT+7]

"Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ"

. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

 

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

 

- Năm 2020 là một năm có quá nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, nhưng cũng là năm toàn Đảng bộ đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thắng lợi quan trọng. Nhìn nhận lại hơn 1 năm trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy,  ông có thể chia sẻ những cảm xúc, trăn trở với bạn đọc?

 

- Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai nhưng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 vẫn có sự phát triển; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của đại hội thể hiện trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện của Đảng; là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vững bước tiến lên, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững.


Đối với cá nhân tôi, một năm qua quả thật là có rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ và trăn trở. Khi mới nhận nhiệm vụ tại Khánh Hòa, tôi nhận thức được việc mình làm có tốt hay không không chỉ phụ thuộc riêng mình mà còn phải có sự đoàn kết, chung sức của tập thể Ban Chấp hành, sự đồng thuận của nhân dân và sự ủng hộ của cấp trên. Để khắc phục, vượt qua những khó khăn trong thời gian qua, bản thân tôi đã cố gắng, để cao trách nhiệm người đứng đầu, nhưng nếu không có sức mạnh tập thể, không được nhân dân ủng hộ thì không thể đạt được những kết quả ấy. Một năm trước, khi mới nhận nhiệm vụ, có nhiều người hỏi tôi rằng, mối quan tâm lớn nhất của tôi đối với địa phương là gì? Đảng đã xác định “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, suy cho cùng đều là do cán bộ. Vì thế, việc đầu tiên tôi cùng với các vị trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ưu tiên tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trong sạch, vững mạnh, có uy tín, được nhân dân tin tưởng bởi khi nhân dân ủng hộ, tôi tin mọi việc sẽ thành công. Thực tế cho thấy, có nhiều lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế, song với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, mọi việc dần từng bước được giải quyết, khắc phục. Nói vậy để thấy, công tác cán bộ cực kỳ quan trọng.


Khánh Hòa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, người dân cởi mở, thân thiện, hiền hòa. Tôi cũng như các vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh luôn xác định trách nhiệm và dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất này. Vì thế, luôn tâm huyết sẽ có nhiều đóng góp hơn cho Khánh Hòa, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, cần phải quyết tâm, chủ động khắc phục, tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng Khánh Hòa phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.


- Để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thời gian qua, Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thật sự cầu thị, quyết liệt sửa sai; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các sai phạm… tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Xin ông cho biết kết quả cụ thể?


- Năm 2020, cấp ủy đảng vừa tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh, vừa khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ, vừa khắc phục những sai phạm, khuyết điểm mà các cơ quan Trung ương đã kết luận; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế làm việc, đảm bảo phù hợp với các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và sát với thực tiễn địa phương. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định và chỉ đạo thi hành kỷ luật đối với một số đồng chí Tỉnh ủy viên; chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương quyết định xử lý về hành chính tương xứng đối với các đảng viên vi phạm; chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều báo cáo về tiến độ khắc phục các nội dung sai phạm nêu tại Thông báo số 680 trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng quy định. Xử lý kỷ luật đảng viên là điều hết sức đau xót đối với tổ chức Đảng, nhưng đó là việc cần phải làm. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật; chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để khắc phục; không được nể nang, né tránh.


Thời gian qua, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được quan tâm triển khai. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08 của Ban Bí thư Trung ương. Đồng thời tăng cường công tác tổ chức và cán bộ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; khuyến khích, động viên những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; dành thời gian đi cơ sở, làm việc với các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, tồn tại, hạn chế của các ngành, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tạo sự đồng thuận trong thực hiện…


Qua kiểm tra của Tỉnh ủy, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức chưa coi trọng việc uốn nắn, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Còn tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu nhiệt huyết, thiếu trách nhiệm với công việc, không chịu đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng xử lý công việc. Thực tế đó đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động để mọi đối tượng nhận thức sâu, kỹ, đầy đủ; thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


- Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ tỉnh cần có những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?


- Năm 2021, tình hình thế giới, trong nước có không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh chung đó, với tinh thần kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, Khánh Hòa cần phải có tư duy chiến lược và những cải cách mạnh mẽ, đột phá trên tất cả các lĩnh vực để tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025 và các mục tiêu đến năm 2030, năm 2045, trước mắt, Khánh Hòa sẽ chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương rà soát, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm khai thác, phát huy tốt nhất tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

 

Nha Trang rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VĂN THÀNH CHÂU

Nha Trang rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VĂN THÀNH CHÂU


Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trước mắt, cần sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, cụ thể hóa thành các danh mục, đề án công việc cần thực hiện; tập trung vào các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư. Đó là, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện xúc tiến đầu tư tại các thị trường tiềm năng; huy động các nguồn lực đầu tư, mạnh dạn đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng áp dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động đột phá, biến “nguy” thành “cơ”, tạo động lực phát triển. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả các biện pháp để đạt được mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kích cầu du lịch, đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ.


Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa quyết tâm thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng; trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động của hệ thống chính trị với phương châm “tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”; phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; củng cố và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, trong đó quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ trẻ.


Trong quá trình lãnh đạo phải giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định, quy chế làm việc; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ để vừa phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, vừa tránh bao biện, làm thay, tránh buông lỏng lãnh đạo của các tổ chức đảng; thường xuyên lắng nghe và quan tâm giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân từ cơ sở.


Các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thật sự cầu thị, quyết liệt sửa sai; phát huy vai trò nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các sai phạm; phải kiên quyết đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân.


- Bước sang năm mới, ông mong muốn và kỳ vọng gì đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh?


- Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới và những cơ hội mới, đồng thời cũng đầy khó khăn và thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Tôi tin tưởng và mong muốn toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh sẽ nỗ lực tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải ý thức được trách nhiệm của mình, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.


- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông! Xin chúc ông năm mới dồi dào sức khỏe, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ!


LỆ HẰNG 
(Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích