12:01, 26/01/2020

Hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội cho người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tích trong việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế cho nhân dân, người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tích trong việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhân dân, người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2019 đã có hơn 160.000 người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 6.000 người tham gia BHXH tự nguyện, hơn 150.000 người tham gia BHTN và hơn 1.100.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 91,04 % dân số tỉnh Khánh Hòa.
 
Công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực, thủ tục hành chính được tối giản, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ, giải quyết công việc nhanh, chính xác, công khai, minh bạch, tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân. Hiện nay đã có 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH; thực hiện giám định điện tử trong khám, chữa bệnh BHYT đối với 100% các cơ sở khám, chữa bệnh; cơ sở dữ liệu tập trung được xây dựng tạo thuận lợi cho quản lý người tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT trên toàn quốc; thực hiện giao nhận hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu điện; các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời đúng quy định, đảm bảo đầy đủ, an toàn thông qua nhiều hình thức chi trả, tạo thuận lợi nhất cho người được hưởng; dịch vụ y tế được củng cố tăng cường, người dân ngày càng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. 
 
Để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Nghị quyết số 28 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH, bên cạnh quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức BHXH tỉnh, rất cần sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp nhiều hơn nữa của các sở, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo tối đa quyền lợi cho đối tượng tham gia và hoàn thành các mục tiêu phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh.